รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป ผลิตผลและสินค้าเกษตรปลอดภัย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำ…

Read More

นครพนม-เกษตรนครพนม นำเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GI ช่วยชาวสวนสับปะรด เพิ่มคุณภาพการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู

  (วันนี้ 2 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจัง…

Read More

มหาสารคาม-ชป.6 ระดมเครื่องจักรขุดร่องชักน้ำ เติมน้ำดิบผลิตประปาเทศบาลตำบลเชียงยืน

สำนักงานชลประทานที่ 6 สนับสนุนเครื่องจักรขุดร่องชักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเทวราช เติมน้ำดิบให้ป…

Read More

นครพนม-ไอเดียแจ๋ว เกษตรอำเภอธาตุพนม นำเกษตรกรเรียนรู้จริงพื้นที่ แบบ New Normal พร้อมถ่ายทอดความรู้การเกษตรสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ…

Read More

(ชมคลิป)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่(Field Day)ประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครื…

Read More

กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เดินหน้าโคกหนองนาแก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืนกำชับยึดระเบียบโปร่งใส

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง…

Read More

ขอนแก่น(ชมคลิป)มะม่วงดินเอียดเกรดพรีเมี่ยมราคาดีลูกละร้อยกว่าบาท

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หรือมะม่วงดินเอียด กำลังคัดเลือกมะม่วงคุณภาพเกรดพรีเมี่…

Read More

(ชมคลิป)จังหวัดเลยเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เลขที่ 91 หมู่ 17 บ้านโนนกกหาด ต. ผาน้อ…

Read More

ขอนแก่น-ชป.6 สนับสนุนเกษตรกรลดพื้นที่ทำนาปรังหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดการใช้น้ำต้นทุนเขื่อนจุฬาภรณ์ หนุนประปาเมืองชุมแพ

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหก…

Read More