ขอนแก่น (ชมคลิป) โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมกับสถาบันชุณหะวัณ ยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมกับสถาบันชุณหะวัณ ยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพัฒนาเป็นศูนย์กา…

Read More

หนองบัวลำภู -สำนักงบประมาณชื่นชม “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างรายได้ให้ครัวเรือนเฉลี่ยกว่า 3,170 บาทต่อเดือน

สำนักงบประมาณชื่นชมการต่อยอดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดหนองบัวลำภู …

Read More

ขอนแก่น – สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในน้ำความเค…

Read More

หนองคาย (ชมคลิป) เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ส่งเสริมปลูก อโวคาโด ผลไม้สุขภาพ ปลูกง่าย สร้างรายได้ดี ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย ต.พระธาตุบังพ…

Read More

ชัยภูมิ (ชมคลิป) เชิญชวน เที่ยวสวนอะโวคาโด กินเที่ยวที่เดียวกันท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม

  ที่จังหวัดชัยภูมิ สถานที่เที่ยวและผลไม้แต่ละที่ก็มีหลากหลายชนิด วันนี้จะมาแนะนำสถาน…

Read More

มหาสารคาม (ชมคลิป) ปศุสัตว์ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน8,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ปศุสัตว์ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน8,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผ…

Read More

ชัยภูมิ (ชมคลิป) อดีตนศ.พืชศาสตร์ ไม้ผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำพืชผักผลไม้ในสวน ประยุกต์ ทำเมนู อาหารต้อนรับนักท่องเที่ยว

  พร้อมชวนเที่ยวศูนย์เรียนรู้ ผู้รักสุขภาพ “สุขตา สุขใจ ทานอาหารผักปลอดภัย ไร้มลพิษ” …

Read More