กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เลี้ยงกบในป่ายางพาราใช้พื้นที่คุ้มค่าสร้างรายได้ตลอดปี

ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงอำเภอสหัสขันธ์ เปิดตัวฟาร์มเลี้ยงกบนาในป่ายางพารา ใช้พื้นที่อย่าง…

Read More

กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ชาวบ้านตั้งทีมรับจ้างเกี่ยวข้าวช่วยภาระชาวนาค่ารถเกี่ยวแพงไร่ละ 1 พัน

ชาวนานอกเขตพื้นที่ใช้น้ำชลประทาน ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมกลุ่มตั้งทีมรับจ้างเกี่ยวข้าวด้วยม…

Read More

ศรีสะเกษ – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาเปิดตัวบ้านกาแฟ ชู “โรบัสต้าศรีสะเกษ” ปลูกดินภูเขาไฟรสชาติเยี่ยมไม่เป็นรอง

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 888 หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายวัฒ…

Read More

มุกดาหาร (ชมคลิป) กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร

ผวจ.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมบริษัทเอกชนผู้ปลูกกัญชง พร้อมร่วมหาแนวทางผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจท…

Read More

หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เกษตรหนองบัวลำภู กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยให้กับเกษตรฐานราก

เกษตรหนองบัวลำภู กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยให้กับเกษตรฐานราก …

Read More

มุกดาหาร – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ผลิตข้าวชั้นดีมีคุณภาพส่ง รพ. ร้านอาหาร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านท่าไค้-นาแล ผลิตข้าวชั้นดีมีคุณภาพและปลอดภัยส่งโรงพยาบา…

Read More

ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวนาโอดครวญราคาข้าวตกต่ำ หนำซ้ำด้วยน้ำมันแพง

ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังสุกเหลืองเต็มนา ปัญหาของชาวนายังไม่หมดสิ้น ไหนข้าวไม่มีราคา ไม่…

Read More

หนองคาย (ชมคลิป) มะเขือเทศส้มตำราคาดี เกษตรกรริมโขงชาวศรีเชียงใหม่ ปลูกมะเขือเทศส้มตำส่งขายสร้างรายได้ กิโลกรัมละ 35 บาท

ที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านยอยไฮ หมู่ที่ 6 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เนื้อที…

Read More