กาฬสินธุ์-คณะสงฆ์มหานิกาย – ธรรมยุติ 20 จังหวัดอีสานนัดหมายรวมพลครั้งใหญ่


คณะสงฆ์มหานิกาย – ธรรมยุติ 20 จังหวัดภาคอีสาน นัดหมายรวมพลครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์แสดงพลังคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ รวมน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปิดคัมภีร์โบราณล้านนาไทยบทสวด อุปปาตะสันติหรือมหาติงหลวง หวังสงบเหตุร้ายให้กลับกลายเป็นดี ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ เผยไร้เทียบเชิญ จจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่เข้าร่วม
คณะสงฆ์ในภาคอีสาน ทั้งธรรมยุติ – มหานิกาย พระเถาระนุเถระ 20 จังหวัดภาคอีสาน ได้มีการกำหนดจัดงานมหากุศลเพื่อสาธุชนชาวพุทธครั้งยิ่งใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์สังฆนิมิต วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และ คณะสงฆ์ภาคอีสาน ทั้งหมด โดยการนิมนต์พระเถานุเถระผู้ใหญ่ เจ้าคณะจังหวัด รองจ้าคณะจังหวัด ร่วมในพิธีเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของคณะสงฆ์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย โดยจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีฎีกาอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์พระเถรานุเถระ ชั้นผู้ใหญ่ทั่วอีสานแต่ไม่มีรายนามชื่อ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่
โดยกำหนดการได้ระบุว่า การจดพิธีใหญ่ครั้งนี้ได้เปิดคัมภีร์โบราณลานนาไทย อุปปาตะสันติหรือมหาติงหลวง ซึ่งเป็นบทสวดที่เชื่อว่าช่วยสงบเหตุเพศภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ตามตำนานเล่าขานในโบราณกาล ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประสานสามัคคีสายสัมพันธ์พุทธบริษัท และสร้างขวัญกำลังใจสู้มหันตภัยโควิด 19 ซึ่งงานมหากุศลครั้งนี้เป็นการรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงพลังของคณะสงฆ์และสาธุชน ที่ร่วมภาวนาและน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายฆ้องชัย 108 ด้วย
โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร เวลา 14.00 น. ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น พิธีถวายราชสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 คณะสาธุชนร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจะเป็นพิธีประกาศโองการ อัญเชิญเทพเจ้าในแสนโกฎิจักรวาล รับการบวงสรวง โดยปู่ฤาษีเกศแก้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสาธยายมหาสันติงหลวง รับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระพรหมวชิรญาณ วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยพิธีนี้จะมีภาคีเครือข่ายพุทธช่วยพุทธ และสมัชชาชาวพุทธ เดินทางมาร่วมพิธีด้วย