มุกดาหาร เปิดหีบอ้อย เงินสะพัดสู่มือเกษตรกรกว่า 1 พันล้านบาท

โรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด จัดกิจกรรมประเพณีโยนอ้อยในวันเปิดหีบอ้อย รับซื้อผลผลิต ประจำปี 2564/2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรณรงค์ขอให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด งดการเผา ไม่มีสิ่งปลอมปน เพื่อได้ราคาดี คาดเงินสะพัดสู่มือเกษตรกรมากกว่า 1 พันล้านบาท
ที่บริเวณโรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด บ้านป่าหวาย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการโรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีโยนอ้อยในวันเปิดหีบอ้อย ของโรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด โดยถือฤกษ์เอาชัยใน วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 9 โมง 39 นาที ทำพิธีเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลผลิตปี 2564/2565
นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด กล่าวว่า ประเพณีโยนอ้อยนั้น ได้จัดขึ้นประจำทุกปีเพื่อ เป็นสิริมงคลทั้งโรงงานและเกษตรกรที่ตัดอ้อยส่งโรงงานและ ถือเอาฤกษ์เอาชัยว่าการเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลผลิตปี 2564/2565 เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ไปถึง เดือนเมษายน 2565 รวม 5 เดือน ซึ่งในปีการผลิตปี 2564/2565 นี้คาดว่าจะมีอ้อยเข้าโรงงานประมาณหนึ่งล้านตัน ปีนี้มีอุปสรรคนิดหน่อย เนื่องจากฝนมาช้านิดหนึ่ง ก็เลยให้ชาวไร่อ้อยปลูกล่าช้าลงที่เป็นฤดูกาล เรื่องมาตรการต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดมุกดาหารยังคงเคร่งครัดเหมือนเดิม จำกัดความสูงรถบรรทุกอ้อยอยู่ที่ 3.8 เมตร มีการแจกธงแดง ติดไปท้ายรถ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นรถบรรทุกอ้อยได้ชัดเจนมากขึ้น และยังมีทีมงานเร่งด่วนฉุกเฉินประจำ 24 ชั่วโมงที่คอยประสานงาน กรณีที่มีอ้อยตกหล่น เผื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีป้ายบอกติดต่อฉุกเฉินตามแนวเส้นทางที่มีรถบรรทุกอ้อยผ่าน
นายธนิศร โภคสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มอีกว่า ส่วนการรณรงค์ PM 2.5 ทางโรงงานมีมาตรการตัดอ้อยสด และเปิดรับคิวอ้อยสดเพิ่มมากขึ้น และก็มีการรณรงค์สินเชื่อเครื่องจักร เพื่อให้ชาวไร่เข้าถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดอ้อย ได้จัดซื้อเครื่องตัดอ้อยเพิ่มอีก 27 คัน มีการจัดลานรับอ้อย มีรายชื่อชาวไร่โดยตรง และมีรถรับอ้อยส่งโรงงาน ในกรณีรายเล็ก ๆ เป็นการช่วยรณรงค์ที่จะลงแขกตัดอ้อยสด ส่วนการตัดอ้อยสดทางโรงงานจะให้ค่าตัดอ้อยสดมากขึ้น และค่าแรงที่จะขอกู้ตัดอ้อยสด และทางโรงงานก็มีรถบริการให้ชาวไร่
ส่วนเรื่ออุบัติเหตุฝากถึงชาวไร่ที่เอารถเข้ามา ถ้ารถมีปัญหาจอดข้างทาง โดยเฉพาะเวลากลางคืนให้ติดไฟชัดเจน มีป้ายไฟไซเรน เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ประมาณ 4-5 เดือนที่จะมีรถอ้อยวิ่งเยอะหน่อย ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่แล้วว่าเราจะไม่เอารถบรรทุกอ้อยเข้าไปในเขตชุมชนจะวิ่งออกเส้นทางบายพาสทั้งหมด ก็ฝากระมัดระวังเส้นทางบายพาสที่มีรถอ้อยวิ่งผ่านด้วย.
อย่างไรก็ตามทางโรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด ได้ส่งเสริมการปลูกอ้อยมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ ทางโรงงานยังเน้นย้ำให้เกษตรกรตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้น ปราศจากดินทราย และสิ่งเจือปน ก่อนเข้าหีบ รวมทั้งเชิญชวนให้งดเผาอ้อย เพื่อจะได้อ้อยที่มีคุณภาพ ลดการเกิดมลภาวะ PM 2.5 นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุกไม่บรรทุกอ้อยสูงเกินกว่า 3.8 เมตร จากพื้นถึงความสูงที่บรรทุก และยื่นท้ายไม่เกิน 1.50 เมตร พร้อมสายรัด เพื่อป้องกันอ้อยตกหล่นและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน และอ้อยตกหล่น 
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร