จัดสร้าง ‘เหรียญเจ้าสัวพันล้าน’ ปลุกเสกโดยหลวงตาขึม วรธัมโม เกจิแห่งศรีสะเกษ

เหรียญเจ้าสัวพันล้าน สมทบทุนสร้างพระใหญ่ หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ จัดสร้างโดย(ทีมงาน เดี่ยวคุโรซากิอุบล,เกอร์ ศรีสะเกษ,เจษฎา บารมีหลวงตาขึม,ธีรพงษ์ ปราบภัย) ชีวประวัติ พระครูสุชัยวรธรรม (หลวงตาขึม) พระครูสุชัยวรธรรม ( หลวงตาขึม วรธัมโม ) 74 ปี 54 พรรษา เจ้าอาวาสวัดผักขะ เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ( ทจอ.ชอ. )
เดิมชื่อนายวีระชัย โตมร เกิดที่บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2490 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน บิดานายกร โตมร มารดานางยัน โตมร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน
บรรพชา วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2509 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 ปีมะเส็ง ณ อุโบสถวัดผักขะ อุปสมบท วันพุธ 25 มีนาคม 2511 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 ปีวอก ณ.อุโบสถวัดผักขะเจ้าอธิการโสม อังคปัญโญ พระอุปัชฌาย์ พระครูศรีธรรมรัตน์ พระกรรมวาจาจารย์ การปกครอง 2514 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดผักขะ 2514 – 2516 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดผักขะ 2517 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดผักขะ 2542 – ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า 2554 – ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์