กาฬสินธุ์-แรงศรัทธาพุทธศาสนิกชนถวายมุทิตาจิตเจ้าคุณบัวศรี


คณะสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ พระเทพสารเมธี หรือเจ้าคุณบัวศรี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายมุทิตาจิต ในโอกาสครบรอบวันอายุวัฒนมงคล 71 ปี โดยนำปัจจัยที่ได้จากการบริจาค ช่วยเหลือครอบครัวประชาชนฐานะยากจน ประสบภัยหนาว สมทบทุนสร้างเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าลานเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ พระเทพสารเมธี “เจ้าคุณบัวศรี” (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัยไทยธรรม ถวายมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 71 ปี ของ“เจ้าคุณบัวศรี” ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทั้งนี้ ทั้งคณะสงฆ์ และทุกคนที่ร่วมทำบุญ ต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
โดยข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้รับจากการทำบุญครั้งนี้ ทางวัดประชานิยมจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ฐานะยากจนและกำลังประสบภัยหนาว ขณะที่ปัจจัยส่วนหนึ่งนำไปบำรุงพระพุทธศาสนา จัดเป็นทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 80 รูป สมทบทุนสร้างเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 80 % ทั้งนี้ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้พุทธศาสนิกชนสักการะ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ตลอดทั้งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่สำคัญกลางเมืองกาฬสินธุ์