(ชมคลิป) จังหวัดเลยจัดงานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ อลังการยิ่งใหญ่หลังงดช่วงโควิด 3 ปี


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ อำเภอนาแห้ว มีนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สิบเอกกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเลย นักท่องเที่ยว ชาวจังหวัดเลย ร่วมงานจนล้นลานวัด
อำเภอนาแห้ว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนเกิดความสามัคคี เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม พัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกันในชุมชน
กิจกรรมเริ่มด้วยชาวบ้าน ผู้ชาย แต่ละคุ้มจะร่วมกันประกอบโครงต้นดอกไม้ โดยใช้ไม้ไผ่ที่ตัดมาเป็นวัสดุเพียงอย่างเดียว ผู้หญิง เด็กและเยาวชน บางส่วนจะออกเดินทางเพื่อหาเก็บดอกไม้ตามข้างทาง ชายป่า หรือหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกันประดับดอกไม้เข้ากับต้นดอกไม้ โดยจะมีการเล่นสาดน้ำ หรือร้องรำทำเพลงร่วมกันในช่วงระหว่างการประดับหรือ ติดต้นดอกไม้ จากนั้น ผู้ชายจะช่วยกันเคลื่อนย้ายต้นดอกไม้ โดยวิธีการแบกหามออกจากคุ้มต่างๆ เพื่อนำไปตั้งรวมกัน ณ บริเวณวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา (รอบพระอุโบสถ) เมื่อพลบค่ำชาวบ้านผู้ชายจะช่วยกันยกต้นดอกไม้ ต้นละ 8 -12 คน แห่รอบพระอุโบสถ วนจากซ้าย ไปขวา จำนวน 3 รอบ ตามแบบอย่าง ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
โดยประเพณี แห่ต้นดอกไม้ จะจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ในวันพระ ที่ 14 , 19 และ 27 เมษายน 2566

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย