มหาสารคาม (ชมคลิป) ชาวทิพโสต โวยตัดสินเงินออมวันละ1 บาทไม่แจ้งล่วงหน้า วอนขอเงินที่ส่งคืน


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น .ที่บ้านทิพโสต หมู่ 10 ตำบลดอนกลาง อ.โกสุมพิมัย ภายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้ออมเงินกับกองทุนวันละบาทกับทาง อบต.ดอนกลางไว้ ต่อมาทาง อบต.ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเงินใหม่ เกิดความสับสน ทำให้ไปจ่ายเงินเข้ากองทุนไม่ทันตามเวลากำหนด จึงได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต. ก็ได้รับคำตอบว่าถูกตัดสิทธิ์แล้ว และให้เริ่มออมเงินใหม่ ซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรม จึงอยากให้ทาง อบต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ วอนขอเงินที่ส่งคืน
นางลำดวน ศรีพรมใต้ ชาวบ้านทิพโสต หมู่ 10 ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ตนเองได้เข้าร่วมออมเงินในกองทุนออมวันละบาท หรือโครงการสัจจะวันละบาทเพื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง กับทาง อบต.ดอนกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 หากเสียชีวิตจะได้เงิน อยู่ประมาณ 30,000 บาท -ขณะนี้ซึ่งแต่ละคนอยากขอเงินที่ส่งไปคืน โดยปกติในทุกๆเดือน จะมีผู้ใหญ่บ้านมาคอยประกาศเสียงตามสาย ให้ลูกบ้านนำเงินมาชำระ โดยผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนเก็บเงินและนำส่งให้ อบต. ซึ่งครอบครัวของตนมี 5 คน ก็ส่งเงินทุกเดือน ไม่เคยขาด ต่อมาใน 2563 ทาง อบต. ได้เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ ชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร รวมถึงตนเองด้วย มาทราบภายหลังว่าจะต้องนำเงินไปเข้ากองทุนด้วยตนเองที่ อบต. ซึ่งตนไม่ทราบเรื่อง ก็ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไป พอไปติดต่อที่ อบต. ก็ได้ทราบว่า ตนเองและครอบครัวถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว ที่ติดใจก็คือทาง อบต.ไม่เคยออกหนังสือแจ้งเตือนหรือติดต่อให้นำเงินไปเข้ากองทุนเลย ซึ่งชาวบ้านตาสีตาสาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปชำระอย่างไร บางรายเป็นคนแก่อายุมาก เดินทางไป อบต.ก็ไม่สะดวก กลับถูกตัดสิทธิ์ เจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาว่าให้เริ่มออมเงินใหม่ แล้วเงินที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายปี ก็กลายเป็นสูญทั้งหมด แล้วแบบนี้ใครจะไปออมเงิน จึงอยากให้ทาง อบต. มีแนวทางเยียวยา หรือช่วยเหลือชาวบ้านบ้าง ไม่ใช่มาตัดสิทธิ์แบบนี้ ซึ่งไม่ใช่แต่ครอบครัวตนครอบครัวเดียว ทั้งหมู่บ้านมีผู้ถูกตัดสิทธิ์ประมาณ 50 คน วอนขอเงินที่ส่งคืน