มทบ.28 เลย เปิดค่ายรับสมัครทหารกองเกิน(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สโมสรค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 (ผบ.มทบ.28) มอบหมายให้ พันเอก สุจิรชัย มหาธรรม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 (รอง ผบ.มทบ.28) และพันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 1 ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมการดำเนินกรรมวิธีรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ สโมสรค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พร้อมกันนี้ หน่วยได้จัดอาหารมื้อกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยว) ให้บริการแก่ผู้สมัครและครอบครัวอีกด้วย

สำหรับการสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ 18 – 20 ปี และ 22 – 29 ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์” ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี 2564 และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ โดยบรรยากาศในการรับสมัคร มีไฮไลท์ คือมีพระสงฆ์มาร่วมในการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์”อีกด้วย


โดยทางกองทัพบก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 “ไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ”


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดปี พ.ศ. 2546 – 2548)
2. ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดในปี พ.ศ. 2537 – 2544) ซึ่งเป็น ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ


3. ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก มีส่วนสูง 146 ซม.ขึ้นไป
สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหาร หรือสำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ส.ค.65 ถึงวันที่ 29 ม.ค.66 ลิงก์รับสมัคร https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/ คุณสมบัติของผู้สมัคร https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/doc/inform.pdf

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย