เลย – หน่วยทหารค่ายศรีสองรักรับมอบสิ่งของบำรุงขวัญจากมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ

หน่วยทหารค่ายศรีสองรักรับมอบสิ่งของบำรุงขวัญจากมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ ของอนุศาสนาจารย์ทหารบก กองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน ของหน่วยภายในค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานว่า พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ,พันเอก สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21,พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 และคณะนายทหารและกำลังพลภายในค่ายศรีสองรัก ให้การต้อนรับ พลตรี สุรินทร์ อ้วนศรี รองประธานมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ ของอนุศาสนาจารย์ทหารบก และ คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคม กองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก และสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ และมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม เพื่อแสดงความขอบคุณทหาร ที่เสียสละความสุขส่วนตัว ในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน มาโดยตลอด ตามนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ อย่างรัดกุม

โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติด ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ การป้องกันชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้ได้มอบสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วย มณฑลทหารบกที่ 28 กรมทหารพรานที่ 21 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ในวันนี้ ทั้งนี้หน่วยจะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ได้รับมอบสิ่งอุปกรณ์ในวันนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติราชการภายในหน่วยต่อไป จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมภูพุทโธ ดินแดนแห่งรอยพระพุทธบาท ภายในค่ายศรีสองรัก อยู่บนส่วนยอดของภูน้อย ซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูสะนาวในพื้นที่ของค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยก่อนเดินทางกลับด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน บนผืนแผ่นดินไทยตลอดไป

ภาพ /ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร