เลย(ชมคลิป)อ.ภูเรือจับมือเกษตรกรแก้ไขปัญหาแมลงวันระบาด ใช้จุลินทรีย์ชีวะภาพจากหน่อกล้วยตัดวงจรชีวิตของแมลงวันพาหะนำเชื้อโรค


วันที่ 14 ก.ค. 63 ที่เทศบาลตำบลร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของแมลงวัน มีนางสาวไปรยดา สุธงษา ประธานชมรมผู้ประกอบการ โรงแรมรีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการขนย้ายมูลสัตว์ เกษตรกรในพื้นที่ และ อสม.ร่วมกิจกรรม
นายอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของของแมลงวัน ในพื้นที่อำเภอภูเรือ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือ ซึ่งอำเภอภูเรือและส่วนราชการต่างๆ เห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันแก้ไข มีการผลิตจุลินทรีย์ด้วยวิธีง่ายๆสามารถทำได้เองในครัวเรือน โดยใช้หน่อกล้วยชนิดใดก็ได้ จำนวน 3 กิโลกรัม นำมาบดสับให้ละเอียด จากนั้นนำมาผสมกับสาร EM หรือ กากน้ำตาล 1 ลิตร นมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ 1 ขวด นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ภาชนะบรรจุ วางไว้ในที่ร่ม หมักเอาไว้ 7 วัน จะได้น้ำหมักชีวภาพจำนวน 2 ลิตร ก่อนนำมาใช้โดยนำส่วนผสมที่ได้จำนวน 1 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นก่อนในขั้นเตรียมผสมปุ๋ยมูลสัตว์ใส่พืชผลที่ต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถตัดวงจรของแมลงวันจากที่กำลังเป็นตัวหนอนจนกลายเป็นดักแด้ก็จะตายลงไม่สามารถเป็นแมลงวันได้อีก และจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ได้ใช้งานต่อไป แต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้สารเคมีต่างๆ มาสัมผัสใกล้จุลินทรีย์ชีวะภาพนี้ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ชีวะภาพเสื่อมสภาพลงทันที
โดยทุกภาคส่วนในอำเภอภูเรือได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวันในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการนำร่องการดำเนินการจัดการหนอนแมลงวัน โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย และการใช้แผ่นกาวดักตัวแก่แมลงวัน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของแมลงวัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้นำไปใช้ในส่วนไร่นาของตนเอง ในการกำจัดตัวหนอนแมลงวันที่เกิดจากปุ๋ยมูลไก่ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายใช้วัตถุดิบที่หาได้ในครัวเรือนและมีราคาประหยัด แต่ได้ผลในการกำจัดแมลงวัน
นอกจากนี้ นางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อลดการแพร่ระบาดของแมลงวัน ณ เทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มอบน้ำหมักชีวภาพและสารพด. 2 สนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือและสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย และกาวดักแมลงวัน สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ให้ผู้นำทุกหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยมูลไก่ ต่อไป
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /