เลือกตั้งเทศบาลนครอุบลฯโค้งสุดท้ายกลุ่มเพื่อไทยนครอุบลเปิดปราศรัยใหญ่คนแห่ฟังปราศรัยแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มเพื่อไทยนครอุบล นำโดยนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี หมายเลข 1 พร้อมผู้สมัครสมาชิกเทศบาลนครอุบลฯกลุ่มเพื่อไทยนครอุบลฯ ได้เปิดปราศรัยใหญ่ เพื่อชี้แจงนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยนครอุบลฯ มีประชาชนในเขตเลือกตั้งมาฟังการปราศรัยจนแน่นเวทีอย่างคึกคักจนล้นออกมาด้านนอกสนาม โดยนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวว่านโยบายเร่งด่วน ที่กลุ่มเพื่อไทยนครอุบลฯประกาศไว้ คือ “ฟื้นฟูนครอุบลปลุกชีวิต สร้างเศรษฐกิจดีให้คนอุบล” เช่นฟื้นโครงการถนนเลียบแม่น้ำมูลถึงอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับคนอุบล มีตลาดนัดริมแม่น้ำมูล ซึ่งจะเป็นการพลิกฟื้นนครอุบลในระยะยาวเพราะถนนถนนเลียบแม่น้ำมูล นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังจะสามารถเป็นตลาดนัดและตลาดนัดโต้รุ่ง Street Food ได้ยกระดับอุบลเป็น “Green City : นครอุบลปอดของคนอีสาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อุบลต้องเป็นปอดของคนอีสาน เนื่องจากปัญหาฝุ่นพิษ PM.2.5 เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในระยะยาว ในหลายเมืองใหญ่ ประสบปัญหาฝุ่นพิษ เกินค่ามาตรฐาน ปัญหาฝุ่นพิษจะต้องแก้ไขกันตั้งแต่ที่ต้นตอของปัญหา โดยเฉพาะการเร่งสร้างความรู้และวินัยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM.2.5 อย่างยั่งยืน และจะสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน ยกระดับระบบฟีดเดอร์ รถจักรยานยนต์ รถสองแถวเชื่อมต่อกันทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหารถติด
นอกจากนี้โยบายดังกล่าวแล้ว เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน หัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบายของกลุ่มเพื่อไทย ยังยึดหลักคิดที่ว่า “นโยบายที่ดีที่สุดจะต้องมาจากพี่น้องประชาชน” กลุ่มเพื่อไทยนครอุบลฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำนโยบาย “หนึ่งชุมชนหนึ่งโครงการ” เพราะไม่มีใครทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ดีเท่าตัวของพี่น้องประชาชนเอง กลุ่มเพื่อไทยนครอุบลฯ จึงอยากผลักดันแนวคิดนี้ให้สำเร็จ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นก็จะมีความยังยืน ท้องถิ่นจะต้องเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติ แนวคิดเรื่องหนึ่งชุมชนหนึ่งโครงการ โดยให้ชุมชนเป็นผู้เสนอโครงการ กลุ่มเพื่อไทยนครอุบลจะมีหน้าที่ผลักดันโครงการนี้ สนับสนุนและส่งเสริมให้โครงการ และการใช้งบประมาณจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมชน และ พี่น้องประชาชน
ด้านนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง เราจึงต้องกลับมาสานงานต่อ จนถึงวันนี้ 10 กว่าปีที่ผ่านมา นครอุบลยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การจัดสรรงบประมาณยังไม่ลงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่ในอดีตเคยทำไว้แต่ไม่ได้รับการสานต่อหลายปีที่ผ่านมาก็เหมือนเดิม ช่วงที่คุณรจนากัลป์ตินันท์ ได้มาเป็นนายก ได้ทำถนนเลียบแม่น้ำมูลในปี 2549-2556ในช่วงนั้นได้ขึ้นโครงการ แต่ยังทำไม่ได้ต่อเนื่อง ผ่านมา 7 ปี ไม่มีการสานต่อ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมาสานงานต่อกลุ่มเพื่อไทยนครอุบลจึงขอกลับมา สร้างบ้านแปลงเมืองอีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูนครอุบล ปลุกชีวิต สร้างเศรษฐกิจดีให้คนอุบลสร้างรากฐานการพัฒนาคือ การซ่อมเมือง การสร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจใหม่ และสร้างความร่วมมือ และขอสานต่อโครงการถนนเลียบแม่น้ำมูลผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ทั้งนี้นางสาว พิศทยา ( สิ่ว)ไชยสงคราม ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครอุบล กลุ่ม“เพื่อไทยนครอุบล”เป็นภรรยานายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ส.ส.อุบลฯเขต 1 พรรคเพื่อไทย และเป็นลูกสะใภ้ของนายเกรียง กัลป์ตินันท์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย