ขอนแก่น(ชมคลิป)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว 2,000 ผืน

ขอนแก่นทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน พันผืน

          วันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับประชาชนผู้ยากจน ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ จำนวน 200 ผืน และได้อัญเชิญกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยได้มอบรวมทั้ง 5 อำเภอจำนวน 2 พันผืน ประกอบด้วย อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอชุมแพ

              พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ฝากความห่วงใยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ให้ครบ 100% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน ขอให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการก่อไฟผิง สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายและการก่อไฟสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่ง อาจมีลมกระโชกแรง เกิดสะเก็ดไฟไหม้ลุกลาม จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

                สำหรับอำเภอหนองนาคำ ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อำเภอหนองนาคำ มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ตำบล  36 หมู่บ้าน ประชากร 23,745 คน 6,670 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้วพบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาว