อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนการจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนการจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ณ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าสนับสนุนการจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งหน่วยได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนกำลังพล จากเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ โดยครั้งได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าดำเนินการทำความสะอาด การจัดเตรียมสถานที่บริเวณประกอบพิธี และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานพิธีฯ ซึ่งหน่วยจัดกำลังพลจิตอาสาได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา


วัดป่าบ้านค้อ เป็นอีกหนึ่งสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เดินทางมาแสวงบุญจำนวนมาก ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ “พระอาจารย์ทลู ขิปปปญโญ” พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง (มรณภาพแล้ว) ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ซึ่งแปลว่า เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส่วนยอดปลายเป็นดอกบัวทองคำ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 33 พระองค์) ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลังกา จำนวน 8 พระองค์ จังหวัดอุดรธานีได้จัดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จะเริ่มในช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าสนับสนุนการจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนที่มาร่วมงาน และทางวัดป่าบ้านค้อได้กล่าวขอบคุณกำลังพลของหน่วยทหารที่ได้เข้ามาช่วยเหลือตลอดห้วงการจัดพิธีฯในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13