หนองคาย (ชมคลิป) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ Kick Off รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ Kick Off รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ตามโครงการเยาวชนป้องกันภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่


วันที่ 24 ส.ค. 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนป้องกันภัยทางถนน Kick Off รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ประจำปี 2565 โดยมี นายภุชงค์ ชานันโท นายกเทศมนตรีตำบลศรีเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาตามที่ปรากฏเป็นข่าว ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม โดยมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมาย, มาตรการด้านถนน และ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน


โดยได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับภาครัฐ หน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย และขอบทางเท้า ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)-อภิชาติ จังหวัดหนองคาย