จ.เลยเร่งควบคุมคลัสเตอร์ใหญ่ในพื้นที่ 5 ตำบล พบเพิ่มอีก 34 รายนอกพื้นที่ 3 ราย


วันที่ 5 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 5 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 34 ราย เสียชีวิตสะสม 34+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,353 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 141 ราย หายป่วยแล้ว 4,178 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 407 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 73 ราย มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ขอรับการรักษา 3 ราย
พบผู้ติดเชื้อ มีคลัสเตอร์ในจังหวัด 5 คลัสเตอร์ ดังนี้ คลัสเตอร์ พื้นที่ หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง 15 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 5 บ้านอุมง ต.บุฮม อ.เชียงคาน 2 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 11 บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 3 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 10 บ้านหัวนา ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 6 ราย และคลัสเตอร์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง 5 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 78 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 60 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 3 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 334 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,207 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 371,983 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 316,840 โด๊ส
ชวนเชิญชาวจังหวัดเลย ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน สู่เป้าหมาย 100 ล้านโด๊ส ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.64 ถึง 5 ธ.ค.64
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย