ชัยภูมิ – เลือกตั้งกำนันส่อทุจริต

ศึกเลือกตั้งกำนันตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต ส่อทุจริต หลังพบคลิปเสียง สนทนาซื้อตัว ผู้ใหญ่บ้านช่วยโหวดลงคะแนน คนละแสน ผู้แพ้ไม่ยอมนำคลิปเสียงและทำหนังสือยื่นคัดค้านต่อนายอำเภอ

วันนี้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชัยภูมิได้รับการร้องเรียนจากนายไพโรจน์ ทับทองหลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ว่าตำบลนายางกลักมีตำแหน่งกำนันว่างลง จึงได้มีการเลือกตั้งใหม่ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564ที่ผ่านมานั้น นายไพโรจน์ ฯ เห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพราะในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ทางอำเภอได้มีการประชุมผู้ใหญ่บ้านเพื่อหารือข้าราชการและให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปประชุม ผลปรากฏว่าคณะผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องเข้าประชุมในครั้งนี้มีทั้ง 17 คน แต่ปรากฏว่ามีเข้าประชุมไม่ครบเหลือเพียงประมาณ 6 คนเท่านั้นหายไปทั้งหมด 11 คน แต่มีการลงลายมือชื่อครบทุกคน นายไพโรจน์ ฯ จึงได้ตั้งข้อสังเกตุและสงสัยว่ามีการอุ้มตัวผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11ไปเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเลือกตั้งกำนันครั้งนี้ แม้แต่ โทรศัพท์ติดต่อหาผู้ใหญ่บ้าน เหล่านี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลย นายไพโรจน์ ฯยังกล่าวอีกว่า ตนยังมีคลิปเสียงในการสนทนาเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 คนด้วย และได้ส่งคลิปเสียงนี้ให้นายสิทธา ภู่เอี่ยมนายอำเภอเทพสถิตไปแล้ว และในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในช่วงเช้าได้มีการดำเนินการเลือกตั้งผลปรากฏออกมาก็เป็นไปตามที่คาด คือผู้ใหญ่บ้านที่ให้ผลประโยชน์มีผลคะแนนออกมา 11 เสียง ตามที่มีการอุ้มหายตัวไปในวันที่ 2 ธันวาคม 2564เพื่อให้ผลประโยชน์ ตามที่คาดไว้ ส่วนตนได้เสียงเพียง 6 เสียง หลังจากที่ผลคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อย ตนก็ได้มีการคัดค้านทันที และขอเปิดคลิปเสียงในการสนทนาเพื่อให้ผลประโยชน์ในที่ประชุม แต่นายสิทธา ภู่เอี่ยมนายอำเภอเทพสถิตไม่อนุญาตให้เปิดคลิปเสียงดังกล่าว
พร้อมกันนี้บริเวณหน้าอำเภอเทพสถิต ยังมีชาวบ้านเดินทางมารอให้กำลังใจผู้สมัครกำนันที่ชนะในครั้งนี้ด้วยเหมือนมีการเตรียมพร้อมมาแล้วว่าตนจะชนะ ดังนั้นในวันเดียวกันในช่วงบ่ายหลังมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อย นายไพโรจน์ฯ จึงได้ทำหนังสือคัดค้านยื่นต่อนายอำเภอเทพสถิต เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การกระทำในครั้งนี้นายไพโรจน์ฯ ยังได้กล่าวอีกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราเป็นผู้นำของชาวบ้านยังมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง แบบนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชาวบ้านได้อย่างไร
ด้านนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต หลังจากรับหนังสือคัดค้าน กล่าวว่า ตามระเบียบหลังจากมีตำแหน่งกำนันที่ว่างลงทางอำเภอจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยให้ผู้ใหญ่บ้านในตำบล นายางกลัก ที่ว่างนั้นดำเนินการเลือกตั้งหาบุคคลเข้ามารับตำแหน่งกำนัน โดยให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยให้ผู้ใหญ่ในตำบลนั้นเป็นผู้เลือก และผู้ที่ได้รับคัดเลือกก็จะได้รับการแต่งตั้งต่อไป ส่วนในเรื่องที่มีการคัดค้านทางอำเภอจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้มีโอกาสนำพยานหลักฐานมาตรวจสอบต่อคณะกรรมการและสรุปส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ