หนองบัวลำภู-อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น หลังเจ้าของร้าน พนักงานได้รับวัคซีนครบ


ดร.ประยูร นอภ.เมืองหนองบัวลำภู ในฐานะประธานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองหนองบัวลำภู บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปลัดอำเภอ พร้อม จนท.ฝ่ายความมั่นคง และผู้แทนโรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ ผอ.รพ.สต.หมากเลื่อม บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ชุมชนหมากเลื่อม เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในตลาดสดและร้านค้าส่งและปลีกภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการให้บริการฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนตามห้วงวันเวลาและสถานที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานร้านค้าในตลาดสด และร้านค้าขายปลีกที่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด มีการมอบป้ายและใบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนครบทุกคน ซึ่งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในขณะเดียวกัน ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในฐานะเจ้าของสถานประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการด้านที่พักและร้านอาหาร ที่สำคัญต้องผ่านการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ภายใต้กิจกรรมโครงการเปิดบ้านเปิดเมืองเป็นจังหวัดท่องเที่ยวตามโครงการ”หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ปลอดโควิด-19 “ในรูปแบบ Sandbox ในโอกาสที่จังหวัดหนองบัวลำภู จะเปิดเมืองในวันที่ 1 ธันวาคม ศกนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู