(ชมคลิป)เทศบาลเลยจัดแข่งเรือวิถีโค้งแห่งเดียวในประเทศ


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พ.ย. 64 ที่ลำน้ำกุดป่อง ภายในสวนสาธารณเทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด งานประเพณีการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง ประจำปี 2564 มีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนย่อยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลยทั้ง 50 ชุมชน เข้าร่วมงาน
นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลยกล่าวว่า การแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง นับเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความสนุกสนาน เกิดความรักสามัคคี ความพร้อมเพรียงและความสมานฉันท์ของหมู่คณะ จึงถือได้ว่าเป็นประเพณี อย่างหนึ่งของชาวจังหวัดเลย ที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน
เทศบาลเมืองเลยได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จึงได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง ประจำปี 2564 นี้ขึ้น ณ บริเวณลำน้ำกุดป่องแห่งนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือยาวทางโค้งแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ในปีนี้เทศบาลเมืองเลย ได้จัดการแข่งขันในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดให้มีการแข่งขันประเภททีมเรือฝีพาย ไม่เกิน 10 คน จำนวน 15 ทีม
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย