หนองคาย(ชมคลิป)กกล.สุรศักดิ์มนตรี ห่วงใยใส่ใจประชาชน จัดกิจกรรม “โครงการ กองทัพบก ร่วมใจต้านภัยหนาว” มอบเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียง


วันที่ 17 พ.ย. 64 พ.อ.มงคล หอทอง รอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พร้องด้วยคณะเดินทางมามอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และออกเยี่ยมประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 5 คนปรกอบด้วย 1.นางไพรวัล สินโท อายุ 71 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกขวา เป็นมา 7 ปี ที่อยู่ 51 ม.2 บ.วัดหลวง 2. นายแดง สระแก้ว อายุ 74 ปีความดัน โรคชรา เป็นมา 2 ปี ที่อยู่ 23 ม.2 บ.วัดหลวง3. นางบุญจริง พวงบุพผา อายุ 62 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้าย เป็นมา 5 ปี ที่อยู่ 139 ม.2 บ.วัดหลวง4.นางบรรยง อาจอินทร์ อายุ 71 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกขวา เป็นมา 2 ปี ที่อยู่ 100 ม.2 บ.วัดหลวง5. นางอำไพร ชายคำ อายุ 84 ปี ข้อสะโพกหัก เป็นมา 10 ปี ที่อยู่ 141 ม.2 บ.วัดหลวง ด้วยความห่วงใย ของ กองทัพบกต่อประชาชน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้สานต่อนโยบาย ในการช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ชายแดน และการช่วยเหลือ ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีพันธกิจในการป้องกันประเทศ ได้แก่การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน/ และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ซึ่งมุ่งเน้น การช่วยเหลือประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ และขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน อย่าให้มีการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดที่อาจมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย