ขอนแก่น (ชมคลิป) เร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวลงลำน้ำชี ให้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีให้ทัน ก่อนอนุมัติทำนาปรัง

ขอนแก่นมั่นใจสัปดาห์หน้าระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เหลือในระดับกักเก็บ 100 % เตรียมปรับแผนบริหารจัดการน้ำรับหน้าแล้ง พร้อมเร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวลงสู่แม่น้ำชี เพื่อให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวนาปีได้ตามฤดูกาลผลิต พร้อมอนุมัติให้เกษตรกรทำนาปรังแบบต่อเนื่องได้โดยทันที

            วันที่ 13 พ.ย. 64 ที่ประตูระบายน้ำ D10 (ปากประแส) ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ปภ.จ.ขอนแก่น และ เทศบาล ต.พระลับ ได้นำติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระยะไกล เพื่อเร่งสูบน้ำที่ค้างทุ่งและท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรในเขต ต.พระลับ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชีให้เร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเริ่มทรงตัว และลดระดับลงในหลายจุด

               นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า พื้นที่ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น เป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี โดยขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำชี ยังคงสูงอยู่แต่ก็ลดลงอย่างมาก ตามแผนการบริหารจัดการน้ำ ขณะที่ กรมชลประทานและ ปภ.ขอนแก่น ประสานงานร่วมกับเทศบาลฯ ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อดันน้ำและผลักดันน้ำไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่ ซึ่งจัดเป็นยุทธวิธีที่ประสบผลสำเร็จในการปกป้องที่นาในพื้นที่ที่มีอยู่กว่า 8,000 ไร่  และจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่บริเวณปลูกข้าวของเกษตรกรพระลับ จะอยู่ที่ประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งหากนับรวมพื้นที่นาข้าวของตำบลจะพบว่าผลผลิตของชาวพระลับจะมีมูลค่า กว่า 50.4 ล้านบาท

              แต่การลงทุนในการป้องกันของเทศบาลนั้น ใช้วงเงินงบประมาณปีละไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นแผนงานที่ประสบผลสำเร็จและทำได้จริงด้วยการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างฝ่ายท้องถิ่น  และประชาชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานชลประทาน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่สนับสนุนเครื่องจักรกลมาสูบน้ำ ทำให้สามารถป้องกันบริเวณนี้ได้ครอบคลุมพื้นที่รวม  8,000 ไร่ แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักมา 2 ระลอก ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำประมาณ 2,000 ไร่ วันนี้จึงต้องเร่งสูบน้ำเพื่อดึงน้ำน้ำค้างทุ่ง ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชี ซึ่งหากสูบน้ำต่อไปอีกประมาณ 7 วัน คาดว่าน้ำจะลดปริมาณลงและจะสามารถเข้าทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งน้ำค้างทุ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่นาข้าวประมาณ 2,000 ไร่ ดังนั้นหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า  12.6 ล้านบาท และเมื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีของชาวพระลับเสร็จสิ้น ก็จะอนุญาตให้ทำนาปรังอย่างต่อเนื่องทันที”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ขณะนี้พบว่า เขื่อนอุบลรัตน์  ได้ลดระดับการระบายน้ำลงเหลือ 24 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เนื่องจากน้ำที่ไหลเข้าทางตอนเหนือของเขื่อนมีปริมาณน้ำที่น้อยลง โดยคาดการณ์ว่าภายในวันที่ 23 พ.ย.เขื่อนอุบลรัตน์จะมีน้ำกักเก็บอยู่ที่ระดับร้อยละ 100 ของความจุ โดยที่วันนี้ระกับน้ำเก็บกักอยู่ที่  ร้อยละ 112  ของความจุอ่าง จึงมั่นใจว่าปริมาณน้ำเก็บกักที่มีอยู่จะสามารถบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนในช่วงฤดูแล้งปลายปีจนถึงปีหน้าได้อย่างสมดุลและไม่ส่งผลต่อภาวะขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด.

#อีสานเดลี่ออนไลน์