บึงกาฬ-แม่บ้านตำรวจบึงกาฬพร้อมเต็มที่ประชุมประสานงานสอดคล้องแม่บ้านตำรวจส่วนกลาง

วันที่ 11 พ.ย.64 เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง สิริรัตน์ กุลสุวรรณ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ประชุมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬเพื่อมอบหมายภารกิจการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆของแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจ และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4
โดย 1. แจ้งนโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจ ,ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 2. ภารกิจถวายความจงรักภักดี และการรับ-ส่งเสด็จในประเทศและต่างประเทศ และการเสด็จแปรพระราชฐานของพระบรมวงศานุวงศ์ 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและการปฏิบัติในเครื่องแบบสมาคมแม่บ้านตำรวจ
4. โครงการ One Provinc One Product “1” จังหวัด “1” ผลิตภัณฑ์สายคล้องแมสปลอดภัย พวงมาลัยสายใยรัก ห่างไกลโควิด-19 5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ มีวิทยากรมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดิน การนั่ง การไหว้ เพื่อความสง่างาม และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับแม่บ้านบึงกาฬทุกคนโดยมีแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬแต่ละ สภ. ในสังกัด เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน