จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 32 ราย ระบาดจากนอกพื้นที่ 13 ราย ในพื้นที่ 19 ราย


วันที่ 28 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูหลวงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 28 ตุลาคม 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 32 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 30+1 ราย เท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,589 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 278 ราย หายป่วยแล้ว 3,281 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 433 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 19 ราย มีผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 12 ราย จากกรุงเทพฯ 2 ราย จังหวัดนนทบุรี 5 ราย ปทุมธานี 5 ราย จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 160 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 107 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 11 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 396 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,648 เตียง เหลือ 2,078 ราย ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 307,044 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 197,627 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย