(ชมคลิป)จังหวัดเลยรณรงค์เร่งฉีดวัคซีน

 

ที่หน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมกับ พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองเลย นายกเทศมตรีเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนได้รับฉีดการวัคซีนครบ เตรียมพร้อมเปิด แซนด์บ๊อกซ์
นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและหวัดเลย ยังปรากฏการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายการเปิดประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น การฉีดวัคซีนโควิด 19 จึงมีความสำคัญต่อการระบาดของโควิด -19 เพื่อทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้อาการไม่รุนแรงลดการเสียชีวิตได้ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้คนส่วนใหญ่จะต้องได้รับวัคซีนกว่า 70 % เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมูให้เกิดขึ้น
สำหรับอำเภอเมืองเลยในปัจจุบันจังหวัดเลย สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม และหญิงตั้งครรภ์ ได้ประมาณร้อยละ 61 เพื่อให้การฉีดเป็นไปตามเป้าหมาย และโดยภาพรวมประชาชนในจังหวัดเลย ได้รับการฉีดวัคซีนโดยรวมทั้งหมด 60.07 % และพร้อมจะเร่งฉีดให้ครบ 70 % ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อจะรองรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย. 64 ซึ่งจังหวัดเลยเป็น 1 ในจังหวัด ที่ได้นำร่องด้านการท่องเที่ยว การรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครบตามเป้าหมาย พร้อมกันได้ระดมให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย