ขอนแก่น(ชมคลิป)ร.8 จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช


เมื่อ 23 ต.ค.2564 เวลา 0630 พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 หลังจากนั้นได้นำกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร ,นายทหารประทวน และครอบครัว กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวง และวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานไว้ประจำหน่วย เพื่อถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดนับแต่เสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หลายด้าน ที่สำคัญคือ การเลิกทาส และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่ประชาชนชาวนอร์เวย์ยังระลึกถึงอยู่เสมอ และเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจนถึงปัจจุบัน โดยมี พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมหารราบที่ 8 ,ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 และ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 พร้อมด้วย กำลังพล และครอบครัวให้การต้อนรับ ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น