กาฬสินธุ์-ชี้มติ มส.ถือเป็นเหตุสังฆเภทในคณะสงฆ์ ตายไปตกนรกอเวจี ด้าน“มหานิยม ส.ส.สกลนคร”ร่วมคนเมืองน้ำดำต้าน

จากกรณีมหาเถรสมาคม มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป โดยปรากฏทางสื่อโชเชียล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รวมอยู่ด้วย ผลดังกล่าวทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) และ ญาติธรรมเคลื่อนไหวมีมติคัดค้านทันทีเพราะมองว่าไม่เป็นธรรม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.ผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จาก ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นอดีตพระมหาที่เคยบวชเรียนได้เปรียญธรรม 5 ประโยค กล่าวว่า กรณีดังกล่าวได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะตนเองเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ไม่เป็นธรรม และทราบว่า พระป่าสายธรรมยุต ประมาณ เกือบ 200 รูป ได้ประชุมที่วัดโสภณพัฒนาราม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดกาฬสินธุ์ มี มติ ไม่รับ มติ มหาเถรสมาคม และมีการลงชื่อเป็นบัญชีหางว่าวทำเป็นหนังสือยื่นต่อสมเด็จมหาวีระวงศ์ เลขาสมเด็จสังฆราช ให้ทบทวนมติดังกล่าว โดยท่านเจ้าคุณพระญาณรักขิต จะนำพระสงฆ์จำนวนหนึ่ง ไปยื่นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพ ในวันจันทร์นี้

ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา กล่าวอีกว่า ตนขอฝากถึงกรรมการมหาเถรสมาคม ให้ทบทวน การปลดพระสังฆาธิการ ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือทั้งจังหวัด จะต้องมีเหตุผล ไม่ใช่ไปฟังคำสั่งของฆราวาส ผู้มีอำนาจบางคน แล้วไปอ้างพระดำริ จึงเห็นว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงและกระทบจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นการทำลายขวัญกำลังใจของชาวพุทธ และจะถึงเข้าข่ายทำสังฆเภท ในหมู่สงฆ์ หมายถึงเป็นการทำให้คณะสงฆ์แตกแยกกันถือเป็นกรรมหนักไม่เกี่ยวกับคฤหัสถ์ เมื่อตายไปจะตกนรกอเวจี เช่นพระเทวทัต

“โดยเฉพาะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มส. ได้แต่งตั้งพระครู เจ้าคณะอำเภอ จากอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ถือได้ว่า มีอาวุโส ก็น้อยกว่ารองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์รูปปัจจุบันด้วยซ้ำ การปกครองสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุต ท่านถือเรื่องอายุพรรษามาก ไม่ใช่ผู้ว่านายอำเภอ เหมือนฝ่ายโลก”

ตนทราบว่าพรุ่งนี้พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ จะมาชุมนุมรวมตัวกัน ที่วัดประชานิยมธรรม อ.เมืองกาฬสินธุ์ จำนวนนับพันคนต่อต้าน คำสั่ง ตนได้สอบถามไปยังรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายธรรมยุต รูปปัจจุบัน ว่า ท่านไม่ได้นัดพระภิกษุสงฆ์มาชุมนุม แต่พระเหล่านั้นไม่มีที่พึ่ง จึงมาหาตน และตนก็ทำตามมติสงฆ์ธรรมยุตกาฬสินธุ์ หากยื่นหนังสือไปแล้ว มส. ไม่ทบทวน พระภิกษุสงฆ์ ทั้งจังหวัด ก็จะลาออกจากทุกตำแหน่ง จะขออยู่เป็นพระทั่วไป ถือศีลและวินัย สงฆ์ 227 ข้อต่อไป ให้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม ดำเนินการปกครองกันเองต่อไป พระภิกษุสงฆ์เราจะอยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปตามปกติ