จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 16 ราย ระบาดจากนอกพื้นที่ 4 ราย ในพื้นที่ 16 ราย


วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูหลวงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 21 ตุลาคม 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 28+1 ราย เท่าเดิม มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,445 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 273 ราย หายป่วยแล้ว 3,140 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 358 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 55 ราย มีไม่มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จากพื้นที่ควบคุมพิเศษและเข้มงวด กรุงเทพฯ 1 ราย ระยอง 2 ราย จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1 ราย จากจังหวัดขอนแก่น 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 153 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 105 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 15 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 359 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,678 เตียง เหลือ 2,058 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 278,691 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 181,745 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย