หนองบัวลำภู-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


ศิวพรฯผู้ว่าเมืองหนองบัวลำภู นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจรักษาและบริการประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองแบบบูรณการร่วม

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าที่โรงเรียนโนนคูณวิทยา ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันต กรรม บริการด้านแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน เด็ก และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด เพื่อสืบสานพระปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนชนนี องค์นายิกากิตติมศักดิ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.
พร้อมส่วนราชการในระดับจังหวัดบูรณการร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายสุภโชค พลานิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีบุญเรือง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาด และชาวบ้านในเขตตำบลโนนสะอาด ร่วมให้การต้อนรับ และรับบริการจากหน่วยงานราชการ ที่ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ ประชาชน ในการบริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้บริการคำปรึกษา แก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัวยากจน พร้อมมอบมอบพันธุ์ปลา ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมผู้แทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และภายในงานยังได้มีการจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมมากมาย เช่น กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลโนนสะอาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การทอผ้าลายน้ำไกล ผ้าไหม บ้านโนนนาใหม่ กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจบ้านโนนสะอาด กิจกรรมดนตรีของนักเรียนโนนคูณวิทยา กิจกรรมรีไซเคิลขยะโรงเรียนโนนคูณวิทยา การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กศน.และการขอรับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีบุญเรือง
นอกจากนั้นยังได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน และประชาชน ที่มาร่วมงาน พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ระมัดระวังในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ในการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ ประชาชนที่มารอรับการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในการตรวจ รักษาโรคทั่วไป การบริการทางทันตกรรม และเยี่ยมชม การจำหน่ายและแสดงสินค้าโอท้อป การเย็บผ้าด้วยมือ ของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านโนนคูณ อีกด้วย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู