ผวจ.อุบลฯ ตรวจติดตามสถานการณ์ แม่น้ำมูล น้ำชี และเซบาย พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามปริมาณน้ำ ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง บ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ปริมาณที่ไหลลงมาสมทบ และปริมาณน้ำฝนไม่ส่งกระทบต่อการระบายน้ำในจุดนี้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ สำรวจปริมาณน้ำบริเวณเขื่อนธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปสำหรับสถานการณ์น้ำชี คาดว่าอีกประมาณ 10 วัน ระหว่างวันที่ 27- 28 ตุลาคม 2564 จะไหลมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ที่ เขื่อนธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนแม่น้ำมูลคาดว่าประมาณวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จะไหลลงมาถึงเขื่อนหัวนา และลงสู่แม่น้ำมูลในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ระดับน้ำ เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำต่อไป