พยาบาลเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานี รวมตัวชูป้ายทวงเงินพิเศษช่วงโควิดระบาด พร้อมยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯขอความเป็นธรรม


วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าโรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานี ประมาณ 50 คน ได้มารวมกันทำกิจกรรมทวงขอค่าตอบแทน โควิด -19 ในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ครั้งนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม กับค่าตอบแทนที่หนักและเสี่ยงภัย เพื่อให้รู้ว่าพวกเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนต้องเข้าเวรวันละ 8 ชั่วโมง และ ควงกะ 16 ชั่วโมง แต่กับถูกละเลย เราไม่ได้อะไรเลย ในระหว่างโรงพยาบาลข้างเคียง ได้รับค่าตอบแทนทุกประเภท แต่พวกตนไม่ได้รับ
โดยผู้บริหารเลือกปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงิน 1 % เพิ่มพิเศษในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยกิจกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทางกลุ่มได้นำป้ายข้อความที่ระบุว่า ทุกคนทำงานหนักและเหนื่อย เป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเฝ้าระวัง covid -19 เรามารวมกลุ่มเพื่อขอรับเงินเสี่ยงภัยcovid-19 ขอความเป็นธรรมให้เราด้วย งานหนักไม่เคยเกี่ยงแต่เงินเสี่ยงยังไม่ได้
หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลง มาร์ชโรงพยาบาล, มาร์ชพยาบาล ,เพลงศรัทธา และเพลงผู้หญิงสีขาว ก่อนจะตะโกน ด้วยคำว่า” เงินเสี่ยงภัยอยู่ไหน” เพื่อให้ได้ยินถึงชั้น 6,7 ชั้นทำงานผู้บริหารของโรงพยาบาลอุดรธานีก่อนที่จะเดินทางไปศาลากลางจังหวัดอุดธานียื่นหนังสือ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี,นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
โดยตัวแทนพยาบาลและบุคลากร กล่าวชี้แจ้งว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความคับข้องใจโดยตั้งแต่ปี 2563 มีการระบาดของcovid-19 ในระลอกแรก ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคม 2563 ตามข้อตกลงพยาบาลและบุคคลากรโรงพยาบาลอุดรธานีจะได้รับ 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินเดือน นอกจากนี้จะมีเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานตรงและผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัย
ทั้ง 3 รายการนี้เราไม่ได้รับการเบิกจ่าย เราไม่ได้ถูกเลือกให้ได้รับ สำหรับโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าจากบุคลากรทั้ง 3,500 คน โรงพยาบาลอุดรธานีมีเพียง 600 คน ได้เงิน 3 รายการดังกล่าว แต่ที่เหลือไม่ได้รับ เราก็ไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์อะไรตัดสิน” ทั้งนี้มีการพูดคุยในระดับหนึ่งแล้วโดยผู้บริหารให้ข้อเสนอว่าให้ทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ควรจะเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลที่จะทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ แต่กลับมาเพิ่มความยุ่งยากให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่จะต้องทำเรื่องยื่นอุทธรณ์เอง
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานี ยื่นหนังสือกับทางจังหวัดได้รับเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ ช่วงสถานการณ์โควิด ก็จะมีส่วนที่ได้และส่วนที่ยังไม่ได้รับเงิน ที่โรงพยาบาลพิจารณาแล้วตามหลังเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ จึงมีข้อสงสัย ทางจังหวัดจึงรับเรื่องเอาไว้และมอบหมายให้หน่วยต้นสังกัด คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีรวบรวมข้อมูลรายงานหลักเกณฑ์การพิจารณาชี้แจงต่อกลุ่ม ซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขก็รับปากจะช่วยดูแลความเดือดร้อนครั้งนี้ให้ ในกรณีที่ต้องอุทรกลุ่มก็จะต้องให้มีการพิจารณา ถ้าตกหล่นหลายคน ก็ต้องเก็บตก และเสนอให้อุทรในภาครวม เพื่อดำเนินการต่อไป