ขอนแก่น-ไปรษณีย์ขอนแก่นไม่มีการแพร่ระบาดโควิด19ภายในหน่วยงานพร้อมได้ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณะสุขอย่างเข้มงวดสูงสุด

ไปรษณีย์ขอนแก่นไม่มีการแพร่ระบาดโควิด19ภายในหน่วยงานพร้อมได้ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณะสุขอย่างเข้มงวดสูงสุด

นายธนะฎา หล้าสุวงษ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ชี้แจงกรณีข่าวการเกิดคลัสเตอร์พนักงานไปรษณีย์ทางสื่อโซเชียลว่า ไปรษณีย์ขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย และได้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทราบแล้วโดยเป็นการติดเชื้อจากภายนอกไม่ได้มีการการแพร่ระบาดภายในหน่วยงานเตามที่เป็นข่าวแต่อย่างไร
โดย ผู้ติดเชื้อรายที่ 1 ตรวจพบเชื้อวันที่ 26 ก.ย.2564 ติดมาจากการไปกินข้าวกับเพื่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินแล้ว ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่อย่างใด
รายที่ 2 ตรวจพบเชื้อ ตรวจพบเชื้อวันที่ 29 ก.ย. 64 ติดมาจากการไปเล่นฟุตบอล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินแล้วมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย และได้ให้ไปตรวจหาเขื้อผลตรวจเป็นลบ และให้กักตัวเฝ้าดูอาการรอตรวจซ้ำ
รายที่ 3 ติดมาจากญาติ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วมีผู้มีความเสี่ยงต่ำจำนวน 9 ราย ได้ตรวจหาเชื่อแล้วผลตรวจเป็นลบให้เฝ้าดูอาการ
รายที่ 4 ตรวจพบวันที่ 30 ก.ย.64 ติดมาจากภายนอก ไม่ได้ติดจากการแพร่ระบาดภายในเพราะไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินแล้วมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 4 รายและ
ได้ตรวจหาเชื้อผลตรวจเป็นลบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อทั้ง 4 รายได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สนามแล้ว ซึ่งการติดเชื้อทั้ง 4 รายนี้ไม่ได้เป็นการแพร่ระบาดภายในหน่วยงานเองแต่อย่างใด เป็นการติดมาจากภายนอกทั้งหมด และไปรษณีย์ขอนแก่นได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินแล้วยังไม่ต้องปิดสถานประกอบการ โดยแนะนำให้ทำความสะอาดสถานที่ทำงานใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดสูงสุดซึ่งไปรษณีย์ขอนแก่นได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความเสี่ยงเข้าปฏิบัติงานแทนผู้ติดเชื้อแล้วจึงไม่ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใดและไปรษณีย์ขอนแก่นยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ