ขอนแก่น(ชมคลิป)เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มวันละ12ล้าน ลูกบาศก์เมตร หลังมีน้ำกักเก็บกว่า94%

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เตรียมเพิ่มการระบายเป็นวันละ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังปริมาณน้ำกักเก็บมากถึง 94 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ

              วันที่ 15 ต.ค. 64 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำ ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากอิทธิพลของพายุ “โกนเชิน”, พายุ “เตี๊ยนหมู่” และร่องมรสุม ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน ในเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันเป็นปริมาณมากต่อเนื่อง โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเชื่อน สูงมากถึง 148 ล้าน ลบ.ม. ในวัน 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คาดว่าหากสถานการณ์น้ำยังเป็นเช่นนี้  ระดับน้ำจะขึ้นไปที่ระดับเก็บกักปกติสูงสุด (ระดับน้ำ 182.00 ม.รทก.) ซึ่งคิด เป็น 100% ของความจุอ่างๆ ภายในอีกประมาณ 3 – 4 วันข้างหน้านี้

               ดังนั้น เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้า ยังคงมีมากกว่าการระบายออก วันนี้ มีปริมาณน้ำกักเก็บ 2,298 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 94%ของความจุอ่างฯ จากความจุน้ำเต็มอ่าง 2,431 ล้าน ลบ.ม. โดยมีการระบายน้ำ 10 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึ่ง กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ได้นำข้อมูลสถานการณ์น้ำดังกล่าว เสนอต่อประธานฯ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่น เพื่อขอให้ทบทวนและปรับเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง ด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนต่อไป โดยจะเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 12 ล้าน ลบ.ม. ในเร็วๆนี้

             ทั้งนี้ กฟผ. แจ้งราษฎรในความดูแลของท่านได้รับทราบ-ติดตามสถานการณ์น้ำและหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง กฟผ. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทร. 043-446-392 และที่เว็บไซต์ http://nehcc-inter.egat.co.th

#อีสานเดลี่ออนไลน์