ขอนแก่น-scgp มอบเครื่องจักร อุปกรณ์ผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลแก่ รพ.พล

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร ได้แก่ เครื่องอบสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง เครื่องอบสมุนไพรด้วยแสง UV จำนวน 1 เครื่อง สมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 1 ตัน และเงินสนับสนุนการผลิตยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากนายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน Director-PPPC Mill บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอพล นายอำเภอน้ำพอง นายอำเภออุบลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น