แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีวัดระดับน้ำ M 7 โดยมี พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากสำนักงานชลประทานที่7 กรมชลประทาน และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 22 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปชุมชนวังแดง และศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัย โดยมีนายกเทศบาลนครอุบลราชธานีให้การต้อนรับ และร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมทั้งกำชับหน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ