อุบลฯเปิดบริการฉีดวัคซีนประชาน ตั้งเป้า 70% ภายในเดือนตุลาคม นี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการ และประชาชนที่มารับวัคซีน ที่ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และหน่วยงานเอกชนอย่าง DTAC และ 3BB ได้ผนึกกำลังจัดตั้งหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 3,000 คน และนักเรียนอายุ 12-17 ปี จำนวน 3,000 คน ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้สนับสนุนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและสามารถรองรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องประชาชน และนักเรียน จำนวนกว่า 6,000 คน ภายใต้มาตรการ “เซ็นทรัล ผู้นำ สะอาด มั่นใจ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เผยภายหลังเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่ห้างเซ็นทรัล เปิดบริการเพิ่มที่ โรงเรียนเบ็ญฯ 1 จุด 10 ต.ค.64 นี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดการแออัด เปิดบริการพร้อมกันทั้ง 2 แห่ง สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเป็นลำดับที่ 23 ของประเทศ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากกว่าร้อยละ 70 ของประชาชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 579,111 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.15