มุกดาหาร(ชมคลิป)เจ้าของฟาร์มหมู แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นชาวบ้านพึงพอใจ

 

 เจ้าของฟาร์มหมู บริษัท สหไทย ฟาร์ม จำกัด แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์ หลังชาวบ้านร้องเรียนกลิ่นเหม็น และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 ที่ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาว์ศิริกุล ผู้จัดการฟาร์ม บริษัท สหไทย ฟาร์ม จำกัด พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน รองนายกเทศบาลตำบลมุกดาหาร สาธารณสุข และศูนย์ดำรงธรรม โดยมีตัวแทนชาวบ้านจากตำบลมุกดาหาร ตำบลในเมือง และตำบลคำอาฮวน ที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นของมูลสัตว์จากฟาร์มหมู เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ประมาณ 60 คน
นายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาว์ศิริกุล กล่าวว่า การที่มีการร้องเรียนกลิ่นขี้หมูไปรบกวนชาวบ้าน ทางฟาร์มสหไทย ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีการเลี้ยงหมูในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีมาตรการต่าง ๆที่จะแก้ไขปัญหา เช่นว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันลม ซึ่งที่จริงก็มีอยู่แล้วแต่จะปลูกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา เพื่อที่จะรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในละแวกใกล็เคียง เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ในส่วนของการปรับปรุงระบบกรองกลิ่นในฟาร์ม ก็จะใช้ระบบการกรองกลิ่นที่เรียกว่าระบบ “ คลูลิ่ง แพด “ ( Cooling Pad ) คือ ลมที่ออกมาจากระบบปิดนั้นจะมีกลิ่นรุนแรง เราจะกรองกลิ่นเสริมด้วยคลูลิ่ง แพด ( Cooling Pad ) อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมีฟาร์มที่ใช้ระบบนี้แล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งเราจะเอาเป็นตัวอย่างมาแก้ปัญหาให้พี่น้อง และขอฝากพี่น้องข้างเคียงฟาร์มว่า เราจะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เพื่อที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ด้าน นายสง่า พิมพ์นนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน หมู่ 16 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในครั้งนี้ ชาวบ้านก็พอใจในระดับหนึ่ง ที่ทางเจ้าของฟาร์มเขาจะแก้ไขปัญหา เพราะว่าแต่ก่อนก็แก้ไขไประดับหนึ่ง ตอนนี้ก็จะแก้จริงจังขึ้น ชาวบ้านก็พอใจ ส่วนทางบริษัทตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก แต่ก่อนไม่มี มีแต่ชาวบ้านบ่น ไม่รู้จะติดต่อใคร ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาก
สำหรับบริษัท สหไทย ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ที่ 2 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400 ไร่ โดยบ่างเป็นพื้นที่ฟาร์มสุกรประมาณ 100 ไร่ และอีก 300 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร และกันชนป้องกันมลพิษในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการฟาร์มสุกร
ปัจจุบันเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 700 ตัว สุกรพ่อพันธ์ 20 ตัว สุกรขุน 3,000 ตัว ใช้พื้นที่การเลี้ยง 100 ไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์และอ้อย 200 ไร่ ทำสวนทุเรียน 20 ไร่ บ่อรองรับน้ำฝน 20 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา 10 ไร่ เลี้ยงวัว 200 ตัว ในพื้นที่ 30 ไร่..


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร