ขอนแก่น(ชมคลิป)ปิ๊กป้อม แจกโฉนดที่ดินพร้อมเปิดจุดบริการน้ำแร่ประชาชน ถูกน้ำล้นเปียกปอนเกือบทั้งตัว

รองนายกรัฐมนตรีมอบโฉนดที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชน เพื่อให้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดจุดบริการน้ำดื่มริมทาง

         วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ ศาลาราชประชาสมาสัย ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอแฮด จังหวัดขอนแก่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหาร ทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกรมนารักษ์มีอานาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ ที่สามารถสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ของรัฐบาลภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ดังนั้น จึงเร่งตอบสนองนโยบายในการแก้ไข ปัญหาเชิงสังคม ด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของราษฎร โดยได้้ดำเนินการสำรวจรางวัด จัดทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ซึ่งครอบครอง อยู่มาก่อนวัน ที่ 4 ตุลาคม 2546 นำมาจัดให้เช่าให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อการสร้างความมั่นคงและเพิ่ม คุณภาพชีวิตของประชาชน

          การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุของจังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ได้นำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.252 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ แปลงตามทะเบียน 3,450ไร่ ใช้ประโยชน์ในราชการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้ง ความประสงค์ ขอส่งคืนให้กรมธนารักษ์เพื่อนำมาจัดให้ผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 1,041 ราย เนื้อที่ 1,072 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา

           จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปส่งมอบโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแฮด และเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย หมู่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

           พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ประชาชนจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมย์ของรัฐบาล โดยจัดทำเป็นจุดจ่ายน้ำบาดาลสำหรับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ในจำนวน 25 แห่ง ของโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ดำเนินการในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ได้แก่ ลำปางและอุบลราชธานี เขตละ 1 แห่ง สระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง กำแพงเพชร ราชบุรี ระยอง อุดรธานี และสงขลา เขตละ 2 แห่ง และเขตสุพรรณบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมถึงส่วนกลาง คือ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยงามวงศ์วาน 54 อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง สำหรับรูปแบบของโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ที่โรงเรียน   บ้านหนองไฮขามเปี้ย ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย บ่อผลิตน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ หอถังประปาสูง 16.72 เมตร ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร ระบบผลิตน้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO) อัตราการผลิตน้ำดื่ม 250 ลิตรต่อชั่วโมง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,200 วัตต์ สามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้งตำบลบ้านแฮด 2,201 ครัวเรือน ประชากร 6,739 คน รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพแห่งนี้

ขณะเดียวกันระหว่างที่มีการเปิดจุบริการน้ำดื่มให้กับประชาชน พลเอกประวิตร รองนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มเปิดทำให้นำล้นออกมารดตัวของพลเอกประวิตรจนเปียกปอน สร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมงาน จนบางคนกล่าวปลอบใจว่า “เล่นสงกรานต์ก่อนวันหยุดชดเชย”