ขอนแก่น (ชมคลิป) แม่น้ำชี หนุนสูงน้ำท่วม 2 เมตร ชาวบ้านชีท่าวังเวิน อำเภอแวงใหญ่ ถูกตัดขาด

ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ได้หนุนสูงน้ำท่วมถึง เมตร ชาวบ้านชีท่าวังเวิน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ถูกตัดขาดต้องใช้เรือเข้าออกหมู่บ้าน ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ 9 อำเภอ 38 ตำบล 194 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ

              วันที่ 30 ก.ย. 64 ที่บ้านชีท่าวังเวิน ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านกว่า 90 หลังคาเรือน กำลังได้รับผลกระทบ จากน้ำในแม่น้ำชีที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชน โดยน้ำมีความลึกกว่า 2 เมตร ทำให้ถนนเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ต้องนำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในการ สัญจรเข้าออกหมู่บ้าน โดยน้ำท่วมปีหนักหนักเหมือนปี 2554 หรือ 10 ปีก่อน แต่ทางหน่วยงานรัฐได้มีการแจ้งเตือน ทำให้ชาวบ้านได้เตรียมรับมือ โดยนำสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้มวลน้ำจากแม่น้ำชีจากแม่น้ำชี ได้เข้าสู่พื้นที่อำเภอชนบท และกำลังเข้าสู่อำเภอบ้าแฮดต่อไป

               ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้สรุปความเสียหายจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เตี๊ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ฝนตกสะสมเป็นเวลาหลายวัน ประกอบกับมวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิ ได้เริ่มระบายลงแม่น้ำชีและลำน้ำเชิญทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในจังหวัด ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 9 อำเภอ 38 ตำบล 194 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

            อำเภอภูผาม่าน มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน

           อำเภอชุมแพ มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 11 ตำบล 42 หมู่บ้าน

            อำเภอหนองเรือ มีพื้นที่ทางการเกษตรและราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน

            อำเภอแวงน้อย พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน

           อำเภอแวงใหญ่ พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน

           อำเภอชนบท พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน

           อำเภอมัญจาคีรี  พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน

           อำเภอโนนศิลา พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 2 ตำบล