ศรีสะเกษ – อนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ นำเด็ก-เยาวชนใช้เวลาว่างผลิต “Face shield” หนุนเจ้าหน้าที่ด่านหน้า-เป็นกำลังใจ-ป้องกันโควิด


เมื่อเร็วๆนี้ ที่จุดบริการฉีดวัคซีน ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ คณะบริหาร และคุณครูจิตอาสา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ.ห้วยทับทัน นำสิ่งของ ประกอบด้วย อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 220 กล่อง น้ำดื่มวอเตอร์บอส จำนวน 30 แพ็ค และหน้ากากเฟสชิล (Face shield) จำนวน 600 ชุด
ซึ่งเป็นผลงานที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กลุ่มเยาวชนต้นกระแชง จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว และตนเอง ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหน้ากาก เฟสชิว (Face Shield) เพื่อสนับสนุนภารกิจของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำลังใจ และนำไปใช้ในการสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะได้มีการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 1,000 ชิ้น ตามพื้นที่ต่างๆต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน