หนองบัวลำภู(ชมคลิป)’ไม้ง่ามระงับเหตุ’ ทต.ยางหล่อ จับมือ โปลิศศรีบุญเรือง จากสุดยอด 1 ตำบล สู่การสร้างทีม 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม ระงับเหตุ

วันนี้หมู่บ้านของเรามีปัญหา  ทต.ยางหล่อ จับมือ โปลิศศรีบุญเรือง จากสุดยอด 1 ตำบล สู่การสร้างทีม 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม ระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ก่อนส่งเข้าบำบัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

ที่อาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลยางหล่อ บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง จัดฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้านตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง ร่วม 80 คน ภายใต้โครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” สู่โครงการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชสุดยอด” 1 ตำบลสู่ 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม” ของเทศบาลตำบลยางหล่อ เมื่อวันนี้หมู่บ้านของเรามีปัญหา

โดยมี นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารขององค์กร นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.รักษา ไชยนา สวป.สภ.ศรีบุญเรือง นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ (ป.แบ๋ว) ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ ที่ปรึกษานายกฯเลขานุการนายกฯกำนันตำบลยางหล่อ และ คณะวิทยากรตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ ร่วมในพิธี

นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ กล่าวว่าการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ มีผู้ป่วยจิตเวช คนวิกลจริตจากการใช้ยาเสพติด ได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งและก่อเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งบุคลากรในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการป้องกันตนเองขณะเข้าระงับเหตุในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อญาติผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นที่ถูกกระทำ สร้างความหวาดระแวง ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลยางหล่อ จึงบูรณาการ ร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง เพื่อสร้างทีมงานจากผู้นำของแต่ละชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเป็นทีมป้องกันการระงับเหตุจากผู้มีอาการป่วยทางจิตก่อเหตุรุนแรง ในการเข้าระงับเหตุ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุ จากไม้ง่าม แห และวัสดุอื่นๆที่จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยทางจิตเวช เป็นการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาเหตุเบื้องต้นของบุคลากรในพื้นที่ตามหลักยุทธวิธี

พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้ตำรวจภูธรภาค 4 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีโครงการ”นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” และ สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ทีมผู้พิทักษ์ 1 ผู้ป่วยจิตเวช ขับเคลื่อนไปสู่ 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช ในเขตอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการป้องกันและระงับเหตุกรณีมีผู้ป่วยจิตเวชก่อเหตุรุนแรง ซึ่งวิธีการระงับเหตุและควบคุมผู้ป่วยจิตเวช จะต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ป่วยจิดเวช คือการระงับเหตุด้วยไม้ง่ามจากเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันระงับเหตุ และควบคุมสถานการณ์วิกฤติได้อย่างทันท่วงที
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู