มุกดาหาร (ชมคลิป) พบเชื่อโควิดสายพันธุ์เดลต้า พบผู้ป่วยแล้ว 11 ราย


มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหารพบเชื้อไวรัสโควิด – 19 สายพันธุ์เดลต้า พบผู้ป่วยแล้ว 11 ราย จากคนที่มาเล่นที่โต๊ะสนุก ทีบี สนุกเกอร์ คลับ (TB Snooker Club) ตลาดสดเทศบาล 2
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 จังหวัดมุกดาหารพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) ที่ร้าน ทีบีสนุกเกอร์ คลับ (TB Snooker Club) บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากสอบสวนโรคว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคติด (โควิด – 19) รายที่ 1036 ของจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม คือคนที่มาเล่นสนุก ทีบี สนุกเกอร์ คลับ (TB Snooker Club) และ ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม จังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยสะสมที่มีความเชื่อมโยงกับกรณีดังกล่าวอีก จำนวน 11 ราย และ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีกหลาย
โดยก่อนหน้านี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 39/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จึงออกคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3816/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ร้าน ทีบี สนุกเกอร์ คลับ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
ขณะที่ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงโควิด – 19 มุกดาหาร ได้ออกประกาศด่วนแจ้งว่าผลตรวจผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ที่พบในผู้ป่วยจากร้าน ทีบี สนุกเกอร์ คลับ เป็นสายพันธุ์เดลต้า(อินเดีย) ที่ระบาดเร็ว แพร่เชื้อง่าย จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางไปร้าน ทีบี สนุกเกอร์ คลับ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ติดต่อรายงานตัว เพื่อรับคำแนะนำในการเฝ้าระวังและเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร(อาคารแพทย์แผนไทย ข้างสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร) พร้อมทั้งแยกกักตัว สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางไปร้าน ทีบี สนุกเกอร์ คลับ

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

#อีสานเดลี่ออนไลน์