ศรีสะเกษ เจ๋ง ! คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 จากผลงานปฏิวัติหอมแดงจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน

ศรีสะเกษ เจ๋ง ! คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 จากผลงานปฏิวัติหอมแดงจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดีเด่น
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และมี น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ในชื่อผลงาน ปฏิวัติหอมแดงจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ2.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน