หนองบัวลำภู-แม่เมืองลุ่มภู พบสื่อแจ้งข่าวดีปี 65  นำพา”หนองบัวลำภู สู่เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”กระตุ้นเศรษฐกิจร่วม 300 ล้าน

ณ ศูนย์แถลงข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมงานแถลงข่าว”จังหวัดหนองบัวลำภู พบ สื่อมวลชน” เพื่อนำผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะมาตรการกันและแก้ไขการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 และโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อการสร้างการรับรู้ และกระจายข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนโดยมีนางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และสื่อมวลชน ทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมรับฟัง

นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อบอกกล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดทำอะไรและจะก้าวไปอย่างไรทั้งการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูไปสู่ประชาชนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2564- 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับงบประมาณในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัด ”หนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” อาทิโครงการก่อสร้าง Skywalk บนภูแอ่นบริเวณช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อำเภอโนนสัง (งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน 22 ล้านบาท การก่อสร้างศาลปู่หลุบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณช่องเขาขาด อำเภอโนนสัง (งบจังหวัดวงเงิน 1.5 ล้านบาท)การพัฒนาสวนไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park เฟส 2) ในพื้นที่ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (งบจังหวัดวงเงิน 20 ล้านบาท)

การก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า Dino Pakพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (งบกลุ่มจังหวัดวงเงิน 31.9 ล้านบาท) การก่อสร้างลานจอดรถตลาดห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู(งบจังหวัด วงเงิน 15 ล้านบาท)การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์@NONGBUALAMPHU
ณ บริเวณเทือกเขาภูพานคำ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน 31.9 ล้านบาท) และการจัดงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 (งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน 4.3 ล้านบาท) อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานทุกมิติ

ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าอีกมิติหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว นั้นคือการส่งเสริมผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มครูภูมิปัญญาผ้าในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเฉพาะแบรนด์ขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันออกแบบลวดลาย เฉดสี ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดขึ้น จึงได้ลายผ้าทอที่สะท้อนอัตลักษณ์ประจำจังหวัดคือ“ผ้าขิดสลับหมี่ ลวดลายดอกบัวหลวง” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

และสื่อถึงคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ความว่า “นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” การกำหนดอัตลักษณ์เช่นนี้ จะส่งผลให้ผ้าทอประจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีการเผยแพร่เหมาะแก่การสวมใส่และเป็นเครื่องประดับ ให้เห็นอย่างเด่นชัดก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับชุมชนและจังหวัด รวมทั้งสามารถจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการทอผ้าขิดสลับหมี่ จึงเป็นการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สร้างคุณค่าทางสังคม และเป็นการสร้างเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าต่อการสวมใส่ * ผ้าขิดสลับหมี่อัตลักษณ์หนองบัวลำภู เป็นการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างลายมัดหมี่และลายขิด เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู โดยการนำเอาลวดลายขิดดอกบัวหลวงซึ่งเป็นลายหลักมาผสานเข้ากับลายมัดหมี่ดั้งเดิมหรือสร้างสรรค์ของภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดลวดลายขึ้นในผ้าผืนเดียวกัน *

ผ้าขิด คือ ผ้าที่มีเทคนิคในการทอที่สลับซับซ้อนกว่าผ้าธรรมดา ซึ่งต้องใช้เวลาและความประณีต คำว่าขิด เป็นภาษาพื้นถิ่นอิสาน มาจากคำว่าสะกิด หมายถึง การงัดช้อนขึ้น หรือการสะกิดเส้นด้ายขึ้น เพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ บนผืนผ้า
ผ้ามัดหมี่ เป็นการสร้างลวดลายในการทอผ้า โดยการมัดเส้นด้ายหรือเส้นไหมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วนำไปย้อมสีและนำมาทอเป็นผืนผ้า ลวดลายดอกบัว และสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน ซึ่งเป็นคำขวัญของจังหวัดหนองบัวลำภู โทนสีชมพู เป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นางศวิพรฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวด้วยความมั่นใจ

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู