เลย-ตำรวจเลยมอบบัตรพลเมืองสีขาว ตามโครงการ ไทเลย ชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบเข็มพลังแผ่นดิน

ตำรวจเลยมอบบัตรพลเมืองสีขาว ตามโครงการ ไทเลย ชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบเข็มพลังแผ่นดินให้กับผู้สนับสนุนโครงการ
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเลย พล.ต.ท.สุภากร คำสิงห์นอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวสันต์ ขาวสง่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย, นายวรวัตร สีหะ อัยการจังหวัดเลย, นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, พันเอก สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.๒๘ / รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) ร่วมเป็นเกียรติในการมอบบัตรพลเมืองสีขาวและมอบเข็มพลังแผ่นดิน
พลตำรวจตรี วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ความเป็นมาของพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาว โครงการไทเลย ชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ของตำรวจภูธรจังหวัดเลยเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ซาติ ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ครบ 3 เดือน โดยเข้าดำเนินการใน 14 อำเภอ 19 สถานีตำรวจ จำนวน 20 หมู่บ้าน ประชากรต้องตรวจปัสสาวะ 100% จำนวน 8,664 คน ตรวจพบสารเสพติด 233 คน มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดเพิ่ม 8 คน รวมพบสารเสพติด 241 คน
จากนั้น ได้นำผู้เสพสารเสพติดที่ตรวจพบ 241 คน เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบำบัด CBTX โดยมี รพ.สต.ในพื้นที่ พร้อมบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในการบำบัดได้จัดอบรมให้ความรู้กับชุดปฏิบัติการในเรื่องการบำบัดผู้เสพ การนำผู้เสพเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน การบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬา การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ กิจกรรมทางด้านศาสนา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการทำ โคกหนองนา กิจกรรมดนตรี
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ตำรวจจังหวัดเลย ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทุกครัวเรือน ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำการกลั่นกรอง รับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัดกลับเข้าสู่สังคม คืนคนดี ชุบชีวิต กลับคืนสู่ครอบครัว และชุมชน 142 คน โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพทุกคน พร้อมมอบบัตรพลเมืองสีขาว และมอบเข็มพลังแผ่นดินให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /