หนองบัวลำภู-แม่เมืองลุ่มภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

แม่เมืองลุ่มภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด)และโครงการกองทุนการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 14 กย.64 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจติดเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อ.โนนสัง และ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง

เริ่มที่โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ต.นามะเฟือง นายมงกุฎ จำนงค์นิต ผอ.รร.บ้านนามะเฟือง ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และ นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ ผอ.รร.บ้านนาอ่าง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซักถามแผนการเผชิญเหตุเบื้องต้น การเรียนการสอนออนไลน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยฮันซัน ประเทศจีน กระบวนการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ของเด็กๆ และได้ตรวจเยี่ยม เดินชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ฐาน 10 กิจกรรม
พร้อมนี้โรงเรียนได้นำเสนอนวัตกรรมการวิจัย “ลูกบอลอัจฉริยะ” เพื่อใช้ทดลองกับพืชและสัตว์ในแหล่งเรียนรู้ งานนี้ได้รับคำชื่นชมจากคณะที่มาเยี่ยมและขอให้โรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืน พร้อมให้กำลังใจเราชาวนามะเฟือง-นาอ่าง และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอนาคต โดย ผอ.โรงเรียนบ้านนามะเฟือง คณะครูและนักเรียนสัญญาว่า เราจะสร้างคุณค่าให้เกิดแก่ลูกหลานและสร้างคุณภาพแก่ชุมชนเพื่อเป็นโรงเรียนชั้นนำต่อไปในอนาคต

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเดินต่อที่โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริการ 3 หมู่บ้าน มีนักเรียน 182 คน ครูและบุคลากร 18 คน ปี 2535 ได้เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการฯ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ถึง 3 ครั้ง

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ได้น้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติ 6 ด้าน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่ดูโครงการตามแนวพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ประกอบไปด้วย การเลี้ยงห่าน การเลี้ยงไก่งวง การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกบและปลาในนาข้าว หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทักทาย พูดคุยกับเด็กนักเรียน ผ่านระบบการเรียนแบบออนไลน์ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียน ที่บ้านและสอบถามนักเรียนว่าอยากเรียนที่ไหน ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนตอบว่า อยากเรียนที่โรงเรียน และคิดถึงโรงเรียน พร้อมมอบหน้ากาก เจลล้างมือ ให้กับนักเรียน ก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนบ้านกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง ต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู