ศรีสะเกษ-สปสช. เขต 10 อุบลฯ จับมือ 8 หน่วยงาน หนุนดูแล “คนไทยไร้สถานะ” ให้เข้าถึงบริการสุขภาพ

สปสช. เขต 10 อุบลฯ จับมือ 8 หน่วยงาน หนุนดูแล “คนไทยไร้สถานะ” ให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ยืนยันหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานการดำเนินงานการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคล ประกอบการพิจารณาเพิ่มชื่อในทะเบียน ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดขึ้น โดยมีความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ องค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมี นางมลุลี แสนใจ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งมีประชาชนจาก อ.กันทรลักษ์ อ.เบญจลักษ์ อ.ภูสิงห์ อ.วังหิน และอ.เมืองศรีสะเกษ รวมถึงที่มาจาก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 64 คนเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม
นางมลุลี กล่าวว่า แนวทางการสนับสนุนงานการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ในพื้นที่การดำเนินงานของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี โดยทางเขต 10 ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รับรู้ และเข้าถึงสิทธิหน้าที่ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่อให้สถานะกับคนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องพิสูจน์ยืนยันสถานะ โดยใช้วิธียื่นแสดงหลักฐานว่ามีพ่อที่มีบัตรประชาชนคนไทยหรือไม่
แต่บางรายด้วยความที่เป็นคนทำงานแบบไร้บ้าน ย้ายที่อยู่ไปทำงานก่อสร้างหลายจังหวัด และไม่มีหลักฐานการเกิดให้กับลูก ต้องยืนยันความเป็นพ่อลูกกันจริงด้วยการตรวจ DNA ซึ่งปกติมีค่าใช้จ่าย 8,000 บาท แต่ได้รับการยกเว้นจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงไว้ เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่ยังขาดสิทธิ์ด้านสัญชาติได้เข้ามาเป็นคนสัญชาติไทย เข้าสู่สถานะทางทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไทย เพื่อเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน