จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 15 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 8 รายสถานการณ์นิ่ง


วันที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 15 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 19+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ทั้ง 7 ราย ในพื้นที่ 8 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,733 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 174 ราย หายป่วยแล้ว 2,540 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 257 ราย วันนี้ส่งผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 30 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดระยอง 1 ราย ชลบุรี 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย พระนครศรีอยุธยา 2 ราย และหนองบัวลำภู 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 64 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 99 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 11 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
บริหารเตียงใน รพ.382 เตียง รพ.สนาม 371 เตียง และศูนย์โควิดชุมชน 1,508 เตียง ว่าง 2,037 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 143,963 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 85,123 โด๊ส
โดยเฉพาะตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง เกิด คลัสเตอร์ ต่อเนื่อง 8 ราย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย