หนองบัวลำภู-หมู่บ้านปลอดยาเสพติด

สภ.เมืองหนองบัวลำภู บูรณาการร่วมภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันดำเนินการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดตาม”โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ (7 กย.64) ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาเลิง ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลำภูพ.ต.ท.วิษณุ พิมพ์โพธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู พ.ต.ท.กฤศณัฏฐ์ พิมพ์กิรติ สวป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ผอ.รพ.สต.นาเลิง กำนันตำบลโนนขมิ้น ผญบ.โนนขมิ้น ผู้นำคุ้ม เยาวชนแกนนำหมู่บ้านสีขาวร่วมปิดโครงการ

พ.ต.ท.วิษณุ พิมพ์โพธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 4 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมหน่วยงานตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
โดย สภ.เมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่กำหนดให้บ้านนาเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย และได้เข้าดำเนินการตามโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงานโดย มีประชากรเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 321รายได้รับบัตรพลเมืองสีขาวทั้งสิ้น 316 รายมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ 171 ครัวเรือน ได้รับธงครัวเรือนสีขาว 166 ครัวเรือน มีคุ้มทั้งหมด 4 คุ้ม ได้รับป้ายคุ้มสีขาวจำนวน 4 คุ้ม ทำการตรวจหาสารเสพติด 321ราย ไม่พบสารเสพติด 298 ราย พบสารเสพติด 23 ราย ผู้ที่พบสารเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดโดยชุมชนทั้ง 23 ราย โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการจนได้รับบัตรพลเมืองสีขาวจำนวน 18 ราย
จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับมอบบัตรบุคคลสีขาว ครัวเรือนสีขาว คุ้มสีขาว และหมู่บ้านสีขาว ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้แนะนำ ให้ข้อคิดพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติ ต่อผู้นำชุมชน และกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้รักษามาตรฐาน และรักษาความยั่งยืนเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู