หนองบัวลำภู(ชมคลิป) ตำรวจหนองบัวลำภู ‘ฉุดลูกหลานจากขุมนรก’ ส่งมอบความสุขชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติด

ชาวบ้านคอกวัว ดีใจสุด ๆ หลัง สภ.ศรีบุญเรือง ส่งมอบความสุขสู่ชุมชนยั่งยืนคุ้ม บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ยกย่องบุคคลต้นแบบ พร้อมบัตรประจำตัวพลเมืองดีร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เยาวชนลูกหลานจะไม่เป็นทาสยานรก

ณ ศาลากลางบ้านคอกวัว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อม พ.ต.อ.กริช ปัตลา รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง นายณรงค์ คงศิลา รักษาการแทนนายอำเภอศรีบุญเรือง นายก อบต.หนองกุงแก้ว ประธาน กตตร.สภ.ศรีบุญเรือง พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบุญเรือง พ.ต.ท.รักษา ไชยนา สวป.สภ.ศรีบุญเรือง พร้อมทีมตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์และครูตำรวจแดร์ กำนันตำบลหนองกุงแก้ว ผอ.โรงเรียนโนนสะอาดราษฏร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการคุ้มสีขาว ชาวบ้านคอกวัว เยาวชนแกนนำสีขาว ร่วมกันส่งมอบ”บ้านคอกวัว” พร้อมปิดโครงการดำเนินงานสู่ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และ โครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา ของตำรวจภูธรภาค 4 โดยเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่เดือน มิย.64 เป็นต้นมา จากหมู่บ้านเป้าหมายที่มีตั้งแต่ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้า รวมถึงไปผู้จำหน่ายรายใหญ่ในระดับภาค จนไปสู่การเข้ายึดทรัพย์ของ ป.ป.ส.ภาค 4 มูลค่าร่วม 20 ล้านบาท

พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวว่าโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ โครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา ในวันนี้ตำรวจภูธรภาค 4 ได้มอบหมายให้ สภ.ศรีบุญเรือง ดำเนินงาน”โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัย ที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ผกก.สก.ศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า สภ.ศรีบุญเรือง ตามที่ได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านคอกวัว หมู่ที่ 3 ต.หนองถุงแก้ว เป็นหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการ เข้าดำเนินการตามชั้นตอนเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มแต่วันที่ 1 มิย.64 เป็นต้นมา โดยมีกิจกรรมเริ่มจากการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน การตรวจสารเสพติด 100% จากประชากรที่มีเกณฑ์อายุระหว่าง13-65 ปี ซึ่งมีจำนวน 242 คน ตรวจพบสารเสพติด จำนวน 12 คน ได้นำเข้าสู่กระบนการบำบัดในรูปแบบต่างๆ เช่น ศาสนาบำบัด กีฬาบำบัด การฝึกอาชีพบำบัด มีการตรวจหาสารเสพติดอย่างต่อเนื่องจำนวน 16 ครั้ง ผลการดำเนินการทุกคนปลอดสารเสพติด ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้นำไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์ผู้ค้ารายใหญ่ที่บ้านคอกวัว ซึ่งนับเป็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามโครงการ

วันนี้จึงเป็นวันส่งมอบต่อความยั่งยืนของโดรงการแก่คณะกรรมการหมู่บ้านคอกวัว ในอันที่จะดูแลสมาชิกในหมู่บ้านให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป งานนี้ได้ใจคนในชุมชน ร่วมกิจกรรมมอบป้ายคุ้มสีขาวปลอดยาเสพติด บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด แกนนำคนสำคัญร่วมกันปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม ปะพรมน้ำพุทธมนต์ มอบเกียรติบัตรการันตีผ่านการกลั่นกรองบุคคลสีขาว ที่สำคัญรับบัตรประจำตัวพลเมืองดีสีขาวปลอดยาเสพติด ทำเอาชาวบ้านคอกวัวตั้งแต่ลูกเล็กเด็กเยาวชน คนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่พี่น้องร่วมกัน เฮ ??? ดีอกดีใจกันถ้วนหน้าจะได้ไม่ต้องพะวงเยาวชนลูกหลานจะเป็นทาสยานรกต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู