สกลนคร-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ เข้ามาให้ความรู้ ในการไลฟ์สดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ร่วมกับนายวิษณุ อ๊องสกุล ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร และคณะครู เข้ามาให้ความรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์ในการไลฟ์สดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ณ โครงการบ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกในโครงการฯ และในวันเดียวกันนี้ ได้ร่วมกับสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร โดยได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจรภายในศูนย์การเรียนรู้ของโครงการฯ ซึ่งมีเนื้อที่ 1 งาน เพื่อนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการที่คณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร เข้าให้ความรู้ในการไลฟ์สดให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ทำให้สมาชิกในโครงการฯ มีความดีใจ และได้กล่าวขอบคุณที่ทาง ผู้บริหารและคณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ได้เข้าให้ความรู้ในการไลฟ์สดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13