(ชมคลิป)ผวจ.นครพนม นำทีมตรวจเชิงรุกและสร้างความเข้าใจให้ชุมชน หลังพบกลุ่มพนักงานขนถ่ายสินค้าติดโควิด


วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 92/2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK) หลังได้รับรายงานในที่ประชุมว่ามีกลุ่มพนักงานขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้มีกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกติดเชื้อ ซึ่งได้มีการสั่งปิดหมู่บ้านไปแล้ว 3 หมู่บ้าน
โดยวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอเมืองนครพนมให้ครบทุกราย ประกอบไปด้วย 4 จุดใหญ่ คือ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเตย บ้านหนองยาว หมู่ 11 ตำบลคำเตย บ้านโชคอำนวย หมู่ 3 ตำบลวังตามัว และบ้านขามเฒ่า หมู่ 2 ตำบลขามเฒ่า เบื้องต้นทั้ง 4 หมู่บ้านทางอำเภอเมืองนครพนมได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน และให้ทุกคนได้กักตัวสังเกตอาการตัวเอง ซึ่งหลังจากนี้อีกประมาณ 5- 7 วัน จะมีการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชนซ้ำอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีเชื้อ โดยระหว่างการตรวจคัดกรองก็จะมีการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน ทั้งในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ขั้นตอนการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว ช่องทางการติดต่อหากมีอาการหรือมีข้อสงสัยทำให้ทุกคนไม่ให้เกิดความตระหนกมากจนเกินไป และทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการด้านสาธารณสุข
สำหรับสถานกาณ์การติดเชื้อในภาพรวมของจังหวัดนครพนม ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 60 ราย เป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 36 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย โดยยอดสะสมผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 4,356 ราย รักษาหายแล้ว 3,487 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 850 ราย และเสียชีวิต 19 ราย ส่วนกรณีเหตุการณ์พบผู้ติดเชื้อพนักงานขนถ่ายสินค้ามีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 40 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 150 ราย ทุกรายอยู่ระหว่างการกักตัว
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม